QDMSQDMS


QDMS - Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.

Genel Özellikler


  • QDMS iş akış yönetimi tabanlı yaklaşımı ile kurulum sonrasında işletmenizin koyduğu iş kurallarına göre yönetim sisteminizin görev atamalarını oluşturur. Kullanıcılar mail kullanma rahatlığında iş süreçlerini yönetebilir.
  • ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO 18001 ISO/TS 16949 SA8000 ISO 22000 BRC ISO 27001
  • Uygulamayı devreye almak için özel araçlar, hızla mevcut dokümanların veritabanına aktarımını sağlayan araçlar...
  • Altyapıda bulunan yüzlerce parametre ile her sektör ve yönetim sistemine uyarlanabilen esnek bir uygulamadır.
  • Single Sign On destekli acitve directory entegrasyonu... Yetkilerin rahatça verilmesine olanak veren detaylı yetkilendirme uygulamaları.. Organizasyon şemasının IK entegrasyonu...
  • Altyapıda bulunan yüzlerce hazır rapor... Esnek rapor altyapısı, Grafik destekli raporlama seçeneği...
  • İş Süreçlerinizin tümünü modellemenize olanak veren iş akış motoru

Modüller


İç ve dış müşteri şikayetlerinin girildiği ve gelişiminin takip edildiği modüldür. Düzeltici ve Önleyici faaliyet gereken durumlarda referans veriler Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler modülüne aktarılarak süreç devam ettirilir ve sonuçlandırılır.
Kalite sistemi kapsamında kuruluşun kendisi, müşteri veya denetim otoriteleri tarafından kuruluş içinde veya dışında yapılan her türlü denetimin planlandığı, bulunan uygunsuzların ve denetim sonuçlarının raporlandığı modüldür. Uygunsuzluklar sonucunda planlanan aksiyonlar Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler modülü ile entegre bir şekilde yönetilir.
Varlık tipleri, Varlık grupları varlıklar, Tehditler ve açıklıklar tanımlanmakta varlık grupları ve istenirse varlık bazında risk değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Risk değerlendirmeleri versiyon bazında izlenebilmekte ve grafiksel olarak raporlanabilmektedir. Risk değerlendirmeleri ile yapılan kontroller izlenebilmektedir. Karlık gruplları bazında kullanıcı tanımlı özellikler verilebilmekte ve bu özellikler varlıklar üzerinde tanımlanabilmektedir. İstenirse mevcut kontrollere ilave olarak kullanıcı tanımlı kontroller tanımlanabilmektedir.
Müşteri Şikayetleri, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Denetim Faaliyetleri ve işletme içinde takip edilen tüm aksiyonların statü takibine yönelik olarak geliştirilmiş bir modüldür.
Sistemde öncelikle kurumun organizasyonel yapısının, personel, ürün, müşteri, ve tedarikçi bilgilerinin tanımlanması gerekir. Kuruma ait bu bilgilerin elektronik ortamda mevcut olması durumunda; bu bilgiler entegrasyon veya özel yazılım yoluyla alınır.
Genel kalite dokümanlarının, ağaç yapısında hiyerarşik guruplar altında, belirli şablonlar kullanılarak veya serbest formatla oluşturulduğu ve güncellemelerinin yapıldığı modüldür.
Mevcut süreçler ve alt süreçlere ait bilgilerin ve birbirleri ile ilişkilerinin tanımlandığı bir modüldür. Süreçlere ait sorumlular, dokümanlar ve metrikler (KPI) hiyerarşik olarak tanımlanabilir ve görüntülenebilir.
Müşteri Şikayetleri, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile Denetim Faaliyetleri dışında kalan ve işletme içinde takip edilmesi gereken tüm aksiyonların planlanması, kim tarafından ne zaman yapılacağının izlenmesi ve varsa sapmalarının takip edilmesine yönelik geliştirilmiş bir modüldür.
İstenilen her konuda kolaylıkla anket hazırlanması, hazırlanan anketlerin intranet üzerinden hedef kitleye e-mail aracılığı ile dağıtılması ve anketlerin web browser üzerinden doldurularak anket veritabanına kaydedilmesine yönelik geliştirilmiş bir modüldür. Anket sonuçları istenirse excel dosyasına dönüştürülerek işlenebilir.
Müşteri şikayetlerinden veya diğer kaynaklardan doğan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin takip edilip sonuçlandırıldığı modüldür.
Kurumun eğitimlerinin tanımlandığı, eğitim planlarının girildiği, personelin eğitim etkinlikleri değerlendirildiği, izlendiği ve raporlandığı modüldür.
OHSAS 18001 kapsamındaki iş güvenliği yönetim programının hazırlandığı ve sistem üzerinden izlenip raporlandığı modüldür. Planlama Gerçekleşme/Gecikme Raporlar İş Güvenliği Yönetim Programı İSG - Hedefler İSG – Faaliyetler
İşletmede kalibrasyonu ve doğrulaması yapılacak cihazların takibini sağlayan bir modüldür. Kalibrasyon zamanı gelen cihazlar için haber verir, kalibrasyon değerleri girilir. Kalibrasyon raporu hazırlanır ve saklanır.
Öneri taleplerinin yapılması, değerlendirilmesi, öneri ile ilgili bir uzmanın atanması, önerinin gerçekleşmesi ile ilgili kişilere aksiyonların tanımlanması ve öneri ile ilgili aksiyonlar tamamlandıktan sonra önerinin puanlandırılması sürecini yönetmektedir. Önerilerin reddedilmesi durumunda öneriyi yapanlara bilgi verilmektedir. Öneri sahibi isterse reddedilen önerisi için itiraz edebilmektedir. Öneri veren departmanlar, verdikleri öneri sayıları, öneri veren kişiler ve verdikleri öneri sayıları ve puanları raporlanmaktadır.


Ekran Görüntüleri

QDMS
QDMS1
QDMS
QDMS2