EBAEBA


eBA iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak, iş süreçleri performansını iyileştiren, süreç maliyetlerini düşüren kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunan bir yazılımdır. Elektronik İş Akış Yönetim Sistemleri; işleri masa, ofis ve lokasyonlar arasında elektronik olarak dolaştırarak, uzaklık kavramını ortadan kaldırıp, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde değiştirmektedir. İş Akış uygulamaları, günümüzde işlerin doğru bilgiler ile hızlı ve kesintisiz akmasını, süreçlerin izlenmesini ve süreç maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan en önemli yazılım ürünlerindendir. eBA, mevcut ERP sistemlerine entegre olabilme anlamında yüksek yeteneklere sahip esnek ve kod geliştirmeden form ve akış üretmenize olanak veren %100 web tabanlı bir uygulamadır.

Genel Özellikler


 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • İş süreçlerinin standarizasyonu
 • Güvenli erişim
 • Sürükle bırak teknolojisi
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Minimum kod yazım ihtiyacı
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Versiyonlama
 • Rol bazlı iş akışları
 • TS13298 standardına uyumluluk
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik

Modüller


Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarır Dokümanlarınızı kolayca sınıflandırır Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarır Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır, performansını ölçer Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller Tarayıcılarla entegrasyon OCR (Optical Character Recognition) Görüntü iyileştirme özellikleri Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim Boş sayfa ayıklama Oryantasyon ve eğrilik düzeltme Kirlilik yok etme Çözünürlük ve boyut düzeltme İndeksleme Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standardı görüntü formatlar İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım
İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon Süreç maliyetlerinin azalması Süreç odaklı iş yapma anlayışı İş süreçlerinin standarizasyonu İş süreçlerinde takip edilebilirlik Sürükle bırak teknolojisi Minimum kod yazım ihtiyacı Rol bazlı iş akışları
Kurumsal hafızanın düzenlenmesi Güvenli erişim Versiyonlama Sistematik biçimde saklama Profil Formları ile hızlı erişim Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim Lokalizasyon desteği
TS13298 standardına uyumluluk Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu Standart dosya planı uyumlu Nitelikli elektronik imza Evrak yönetimi DTVT uyumlu e-Yazışma paketi KEP üzerinden yazışma
Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu


Ekran Görüntüleri

EBA
1
EBA
2
EBA
4
EBA
3